„Podlaska mozaika. W poszukiwaniu wspólnoty pogranicza” – V edycja

 

Podlaska mozaika. W poszukiwaniu wspólnoty pogranicza to konkurs na pracę grupową lub indywidualną, pokazującą współistnienie w naszym regionie ludzi różnych kultur, religii i narodowości w nawiązaniu do historii lub w kontekście teraźniejszym.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w piątej edycji konkursu. Poprzednie cieszyły się dużym zainteresowaniem szkół i placówek oświatowych. Do pierwszej edycji nadesłano 105 prac, do drugiej 192 prace, do trzeciej – 194 prace, do czwartej 167 prac. W kolejnych edycjach prace charakteryzował coraz wyższy poziom artystyczny i merytoryczny. Wśród tych prac były m.in. zestawy fotografii, prace fotograficzno-plastyczne i plastyczne z wykorzystaniem różnych materiałów (w tym papieru, tkanin i wosku), utwory literackie, makiety przestrzenne, kalendarze ścienne, prezentacje multimedialne i filmy (w tym filmy dokumentalne na tematy związane z  wielokulturowością oraz filmy pokazujące całokształt działań szkół podjętych w ramach konkursu), gry komputerowe, a ich różnorodność sprawiała, że ocena prac stanowiła dla członków kapituły prawdziwe wyzwanie.

 

Wśród nagród były m.in. szkolna pracownia komputerowa, zestaw tabletów, rzutnik multimedialny, aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp3 i mp4, czytniki e-booków, power banki,  warsztaty filmowe, warsztaty plastyczne, bilety do Teatru Dramatycznego w Białymstoku, udział w warsztatach organizowanych w Galerii Arsenał, karnety wstępu na basen i lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białymstoku, udział w warsztatach w Ośrodku „Pogranicze” w Sejnach, bilety na spektakl w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku, karnety wstępu do Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment, książki, gry planszowe, nośniki danych, płyty audio CD, pobyt na Sejneńszczyźnie, pobyt w Kruszynianach.

 

W piątej edycji konkursu preferowane będą prace pokazujące różnorodne aspekty wielokulturowego współistnienia. Powinny one dotyczyć działań realizowanych w latach 2014/2015 i 2015/2016 i nienagrodzonych we wcześniejszych edycjach konkursu. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół wszystkich typów i placówek oświatowych oraz domów kultury z województwa podlaskiego. Prace powstałe w ramach konkursu muszą być, przed ich wysłaniem na konkurs, zaprezentowane w szkole; preferowane będą prace zaprezentowane w środowisku lokalnym – w przestrzeni osiedla, wsi, miasta, instytucji lub w Internecie – na publicznie dostępnej stronie internetowej czy portalu.

 

Prace należy nadsyłać na adres:

VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku, ul. Warszawska 8, 15-063 Białystok z dopiskiem: „praca konkursowa”

Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac: 11 kwietnia 2016 r.; prace, które wpłyną po tym terminie, nie będą uwzględnione.

 

Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody indywidualne i zespołowe.

 

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie konkursu.